ማህደር ጀጋኑ ሰማእታት ትግራይ

እዚ ፕላትፎርም ኣብ ትግራይ ንዝተኣወጀ ናይ ፅንተት ኲናት ንምምካት ዝተሰውኡ ጀጋኑ ሰማእታት ታሪኾም ንምዕቃብ ዝዓለመ እዩ!!!

ይጀምሩ

ሰማእታትበረከት በርሀ


ክብሮም ሙሉ(ቪያራ)


ዮሴፍ ኣባዲ(ኣምባሳደር)


ብርክቲ ካልኣዩ


ኣሸናፊ ፀጋይ


ኣማኑኤል ንጉስ ፀጋይ


ናትናኤል ካሕሳይ(ዘሪጋ)


ብሩክ ግርማይ

መረዳእታ ይልኣኹ


መተሓሳሰቢ:

ዝኣቱ መረዳእታ ብቋንቋ ትግርኛ ክኸውን ኣለዎ

መፀውዒ ስውእ ሙሉእ ሽም (ሽም፣ ኣቦን ኣቦሓጎን) ክኾን ኣለዎ

ጊዜ ልደትን ጊዜ መስዋእትን ብዕለት/ወርሒ/ዓመተ ምሕረት ቅደም ሰዓብ ክኾን ኣለዎ

እተእትውዎ መረዳእታ ናይ መርድእ ዝተነገረሉ ስውእ ኮይኑ ሙሉእ ሓቃውነት ኣረጋጊፅኩም ብቅንዕና ክኸውን ንላቦ

ዝተላእኸ መረዳእታ ብኣማሓዳሪ እዚ መርበብ ሓበሬታ ተራእዩ ይፀድቕ


ንዝበለፀ ሓበሬታ ቪድዮ ይመልከቱ
መረዳእታ ለኣኻይ

መረዳእታ ስውእ

ይርከቡና