ማህደር ጀጋኑ ሰማእታት ትግራይ

እዚ ፕላትፎርም ኣብ ትግራይ ንዝተኣወጀ ናይ ፅንተት ኲናት ንምምካት ዝተሰውኡ ጀጋኑ ሰማእታት ታሪኾም ንምዕቃብ ዝዓለመ እዩ!!!

ይጀምሩ

ሰማእታትኣርኣያ ደስታ ከፈላ


ፊልሞን ገብረመስቀል ደስታ


ወናም ሃይለስላሰ


ዳኒኤል ካሕሳይ ገብረስላሴ


ክፈለ ዮሃንስ


መንገሻ ኣለማዮ ኣረፈ


ተስፋይ ግርማይ ሃይሉ


ሃይለማርያም ገብረሚካኤል አባይ


መለስ በሪሁ


ኣረጋዊ ወልዱ ለምለም


ሳሚኤል ሃይሉ ፍቓዱ


ተወል ገብረመድሂን (በርቅሽ)


ኣስመላሽ ሃይላይ ( ማንጁስ )


ሃይለስላሴ ኪሮስ(ወዲ ኪሮስ)


ዓብቃድር ኑርሑሴን(ወዲ ሓጂ)


ትርሓስ ገ/ዚሄር


ተወልደ ኪሮስ ገብረስላሴ


መለስ ብርሃኑ


ራህዋ ተስፋይ


ሰዓረ ፀጋይ


ሄኖክ ፀጋይ


ሙዑዝ ጌታቸው


ጌታቸው በርሀ


ገብረስላሴ ግደይ ባራኪ


ነጋሲ ገብረሂወት


ቤተልሄም ለባሲ ኣፅበሃ


ግደይ ሓለፎም


ገነት ሙሉ መሓሪ


ዝናቡ ኪዳነማርያም


ቶማስ መኮነን


ክብሮም ግደይ


ገነት የላይ

መረዳእታ ይልኣኹ


መተሓሳሰቢ:

ዝኣቱ መረዳእታ ብቋንቋ ትግርኛ ክኸውን ኣለዎ

መፀውዒ ስውእ ሙሉእ ሽም (ሽም፣ ኣቦን ኣቦሓጎን) ክኾን ኣለዎ

ጊዜ ልደትን ጊዜ መስዋእትን ብዕለት/ወርሒ/ዓመተ ምሕረት ቅደም ሰዓብ ክኾን ኣለዎ

እተእትውዎ መረዳእታ ናይ መርድእ ዝተነገረሉ ስውእ ኮይኑ ሙሉእ ሓቃውነት ኣረጋጊፅኩም ብቅንዕና ክኸውን ንላቦ

ዝተላእኸ መረዳእታ ብኣማሓዳሪ እዚ መርበብ ሓበሬታ ተራእዩ ይፀድቕ


ንዝበለፀ ሓበሬታ ቪድዮ ይመልከቱ
መረዳእታ ለኣኻይ

መረዳእታ ስውእ

ይርከቡና