ማህደር ጀጋኑ ሰማእታት ትግራይ

እዚ ፕላትፎርም ኣብ ትግራይ ንዝተኣወጀ ናይ ፅንተት ኲናት ንምምካት ዝተሰውኡ ጀጋኑ ሰማእታት ታሪኾም ንምዕቃብ ዝዓለመ እዩ!!!

ይጀምሩ

ሰማእታትሳሮን ሳምሶን በርሀ


ሃ/ማርያም ኪዳኑ ተ/ሃይማኖት


ኣብርሃም ወልዱ ኣብርሃ


ባህረ ገ/ሄር ኣብርሃ


የናስ ገብረኪዳን ገብረመድህ


ሓበን ደሳለይ ገ/ስላሴ


ሮቤል ፀጋይ ወለገሪማ


በለጠ ነጋሽ ገ/ማርያም


ዳኒኤል ሃይለ ወልደገብሪኤል


ተወልደ ሕሉፍ ገ/ታትዮስ


ኣስቴር ገ/ማርያም ገ/ሔር


ከድር ኣማን ኢድሪስ


ክፍሎም ገ/ስላሰ ክንፍ /አምሃራይ/


መሓሪ ገብረዮሐንስ


መምህር ፀጋይ ፀሃየ ገብረሂዎት


ሳሙኤል ይብራህ ገ/መድሂን


ሃፍቱ ዘርኡ ገብረማርያም


ማሓሪ ይርጋ ሃይለ


ገ/ማርያም ገ/ሂወት ኣስፋው


ኣረጋዊ ኪሮስ ወለንጉስ


ተጋዳላይ ገብረፃዲቅ ባይራይ ረዳኢ


ሰላም ግርማይ ለገሰ


ሚኪኤለ ገ/ህይወት ገ/መስቀል


ኣሸናፊ ሙሉጌታ ሰይፉ


መኮነን ተኣምራት ደመወዝ


ፍታዉ ኣብርሃ ሃ/ስላሴ


ሀይላይ አፅብሀ ወልደስላሴ


ክብረኣብ መብራህቶም ዘሪሁን


ክብሮም ተኽላይ ገብረማርያም


በሪሃ ደመወዝ


ሰዓረ ኪዱ ተክለሃይማኖት


ቢንያም ኪዱ ተክለሃይማኖት

መረዳእታ ይልኣኹ


መተሓሳሰቢ:

ዝኣቱ መረዳእታ ብቋንቋ ትግርኛ ክኸውን ኣለዎ

መፀውዒ ስውእ ሙሉእ ሽም (ሽም፣ ኣቦን ኣቦሓጎን) ክኾን ኣለዎ

ጊዜ ልደትን ጊዜ መስዋእትን ብዕለት/ወርሒ/ዓመተ ምሕረት ቅደም ሰዓብ ክኾን ኣለዎ

እተእትውዎ መረዳእታ ናይ መርድእ ዝተነገረሉ ስውእ ኮይኑ ሙሉእ ሓቃውነት ኣረጋጊፅኩም ብቅንዕና ክኸውን ንላቦ

ዝተላእኸ መረዳእታ ብኣማሓዳሪ እዚ መርበብ ሓበሬታ ተራእዩ ይፀድቕ


ንዝበለፀ ሓበሬታ ቪድዮ ይመልከቱ
መረዳእታ ለኣኻይ

መረዳእታ ስውእ

ይርከቡና