ማህደር ጀጋኑ ሰማእታት ትግራይ

እዚ ፕላትፎርም ኣብ ትግራይ ንዝተኣወጀ ናይ ፅንተት ኲናት ንምምካት ዝተሰውኡ ጀጋኑ ሰማእታት ታሪኾም ንምዕቃብ ዝዓለመ እዩ!!!

ይጀምሩ

ሰማእታትምዕራፍ ጎይቶኦም ወልዱ


ገብረ ኣሰፋ ሃይሉ


ፍፁም ኻልኣዩ ሓጎስ


ፍትሓዊ ታከለ ገ/ሚካኤል


ሚኪኤለ ገብረሚካኤል ገብሩ


ገሬ ዲሽቃ


ዶ/ር ታከለ ተስፋይ ነጋሽ


ፀጋይ ትንሱእ ግርማይ


ግርማይ አረቂ ገዛሀኝ (ወዲ ነቅሰገ)


ተጋዳላይ ፀጋይ ደንገዘ


ገብረዮሃንስ ገብረታትዮስ ንጉስ


ገብሪሂወት ኣረጋዊ ገብረኣነንያ


ክብሮም ነጋሲ ከበደው


በሪሁ ኣረጋዊ


ሃይለማርያም ኣርኣያ ሓጎስ


ኪዳኑ ገብረሚካአል ገብረማርያም


ያሬድ ኣታኽልቲ ሃይለስላሴ


አማኒኤል አባዲ ገብረማርያም


ማህቶት ገብረስላሴ ሓጎስ (ሃይሉሽ)


ገብረኪዳን ወልደማርያም በላይ


ኣሸናፊ ወላይ ኣባይ


ክብሮም ገ/ማርያም ገ/ስላሴ


ኣለማዩ ደስታ ታረቀ


ዮሃንስ ታሪክ ወልደገብርኤል


ገብረመስቀል ገብረስላሴ ጠማሎው


ሽሻይ ሰይፉ ገብረኣምላክ


ሳሚኤል ገብረሚካኤል ወለገርግስ


ጸሓየ ብርሃነ ተስፋይ


ገ/መድህን መሓሪ ሓድጉ


ዳኒኤል በሪሁ ተኹሉ


ፍቃዱ ኣማረ ገብረጻድቅ


ክብሮም ተመስገን ገብረሂወት

መረዳእታ ይልኣኹ


መተሓሳሰቢ:

ዝኣቱ መረዳእታ ብቋንቋ ትግርኛ ክኸውን ኣለዎ

መፀውዒ ስውእ ሙሉእ ሽም (ሽም፣ ኣቦን ኣቦሓጎን) ክኾን ኣለዎ

ጊዜ ልደትን ጊዜ መስዋእትን ብዕለት/ወርሒ/ዓመተ ምሕረት ቅደም ሰዓብ ክኾን ኣለዎ

እተእትውዎ መረዳእታ ናይ መርድእ ዝተነገረሉ ስውእ ኮይኑ ሙሉእ ሓቃውነት ኣረጋጊፅኩም ብቅንዕና ክኸውን ንላቦ

ዝተላእኸ መረዳእታ ብኣማሓዳሪ እዚ መርበብ ሓበሬታ ተራእዩ ይፀድቕ


ንዝበለፀ ሓበሬታ ቪድዮ ይመልከቱ
መረዳእታ ለኣኻይ

መረዳእታ ስውእ

ይርከቡና