ናትናኤል ካሕሳይ(ዘሪጋ)

  • ትውልዲ ቦታ: መቐለ: እንዳ ገብርኤል ሰፈር
  • ዕለተ‐ልደት: 1995 ዓ.ም
  • ዕለተ‐መስዋእቲ: 18/10/2014 ዓ.ም
  • ቦታ መስዋእቲ: ዋግኽምራ ኣገው: ጻታ

ሓፂር ሂወት ታሪክ

ጅግና ተጋዳላይ ናትናኤል ካሕሳይ (ዘሪጋ)ካብ ኣቡኡ ኣይተ ካሕሳይ ገብረ ካብ ኣዲኡ ወ/ሮ ፎትየን መብራህቱ ብዕለት 1995 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ሰፈር ዳገብርኤል (ጮማ ሰፈር) ተወሊዱ።ተጋዳላይ ናትናኤል ዕድሚኡ ን ት/ቲ ምስ ኣኸለ ካብ 1-5 ኣብ ቤ/ት ሓየሎም ተማሂሩ እዩ። ብድሕሪኡ ወለዱ ንምሕጋዝ ናይ ፈርኒቸር ሞያ እላሰረሐ ፀኒሑ እዩ።ተጋዳላይ ናትናኤል (ዘሪጋ) ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ልተኣወጀ ጄኖሳይድ ንምምካት ብዕለት 02-09-2013 ዓ.ም ናብ ታዕሊም መሰልጠኒ ቶጎጋ ተፀንቢሩ።ወታደራዊ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ንምዕባይ ኣብ ምሽላም ንልዕሊ 3ተ ሰሙን ሰልጢኑ።ብዕለት 21/10/13 ዓ.ም ድማ ናብ ኣርሚ 04/ኮር03/ክ/ሰ ይሓ ሬጅመንት-3 ሓይሊ3 ጋንታ-2 ተፀንቢሩ ኣብ ኣሸጎዳ (ምላዛት) ድማ ምስ ብፆቱ ተዋጊኡ እዩ።ድሕሪ ናይ ሓደ መዓልቲ ፈታኒ ዉግእ ደማ ብዓወት መሰስ በለ። ጅግና ተጋዳላይ ናትናኤል ካብ ጨርጨር ናብ ባላ ተጓዒዙ ኣብ ባላ ብዕለት 05/11/13 ምስ ጀጋኑ ብፆቱ ኣብ ልነበረ ዉግእ ብዓወት መሰስ በለ።ተ/ጋ ናትናኤል ናይ ዓዲ ዓፈር ሃሩርን ፀሓይን ናብ ካልዋን ዝተብሃለት ቦታ ፃምእ ተፃዊሩ ተጓዒዙ እዩ። ተ/ጋ ናትናኤል ዘሪጋ ብዕለት 14/11/13 ዓ.ም ኣብ እዋ ልበሃል ቦታ ወጋሕታ ናይ ንጉሆ ፈታኒ ዝኾነ ሪፐፕሊካን ኮማንዶ ዝተብሃለ ሓይሊ ሓያል ዝናብ ኣብ ልነበሮ ፈታኒ ዉግእ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ምስ ብፆቱ ታሪኽ ሰሪሑ እዩ። ተጋዳላይ ናትናኤል ፍሉይ ጀግንነት ልሰረሐሉ ደማ ኣብ ኢለላ ኣብ ዝተብሃለ ቦታ ምስ ፀላኢ ኢድ ብኢድ ብምትሕንናቕ ንኣዛዚ ሬጅመንቱ ካብ ዝኸበብዎ ፀላእቲ ንኸዉፅእ ናይ ፀላኢ ኽልተ ኮፍ ክላሽ ክምንዝዕ ኽኢሉ እዩ።እዚ ልሰረሖ ጀግንነት ሪኦም ካብ ኣባል ናብ ኣዛዚ ጋንታ ክዓቢ ተጌሩ።ቐፂሉ ደማ ብዝነበሮ ፅንዓትን ሓቦን ጀግንነትን ናብ ሻለቃ ዕጀባነት ተመሪፁ።ብዕለት07/02/2014 ተዋጊኡን ኣዋጊኡን ምስ ብፆቱ ንከተማ ጭፍራ ተቖፃፀረ። ብ ዕለት 28/02/2014 ብኣንፈት ደቡብ ናብ ሚለ ዝተብሃለ ቦታ ተጓዒዙ።ብዕለት 29 ደማ ዉግእ ተጀመረ።ብዕለት 30 ምሸት ካብ ፀላኢ ብዝተተኮሰ ኸቢድ መሳርሒ ፀጋማይ እግሩ መቑሰልቲ በፀሖ።ድሕሪ ናይ 6ወርሒ ሕክምና ድማ ናብ ብፆቱ ተመለሰ። ተጋዳላይ ናትናኤል (ዘሪጋ) ብዕለት 18/10/2014 ኽቡር መስዋእቲ ኸፈለ። ብ ዕለት 19 ኣብ ክልል 03 ዞባ ዋኽ ኽምራ ወረዳ ፃታ ኣብ እንዳ ማርያም ስነ-ስርዓት ቐብሩ ድማ ተፈፀመ።